گروه تلگرامی بچههای خارج کشور ایرانیان

از کد موزیک
پرش به: ناوبری، جستجو

معاونت اجتماعی ناجا مهارت های پلیسی - گروه تلگرامی بچههای خارج کشور ایرانیان.

...[ويرايش]

( گروه تلگرامی بچههای خارج کشور ایرانیان ) هم وطن گرامی؛ پیش از سفر از ایمنی وسیله نقلیه خود اطمینان حاصل کنید کنترل سیستم [ گروه تلگرامی بچههای خارج کشور ایرانیان ]