چند روز طول میکشد که مشکل فلود تلگرام حل شود

از کد موزیک
پرش به: ناوبری، جستجو

- چند روز طول میکشد که مشکل فلود تلگرام حل شود.

...[ويرايش]

( چند روز طول میکشد که مشکل فلود تلگرام حل شود ) [ چند روز طول میکشد که مشکل فلود تلگرام حل شود ]