مدل چارقد لباس قشقایی

از کد موزیک
پرش به: ناوبری، جستجو

لباس های محلی ایران فرهنگآدابرسوم ایل قشقایی - مدل چارقد لباس قشقایی.

فرهنگ و آداب و رسوم ایل قشقایی ...[ويرايش]

( مدل چارقد لباس قشقایی ) اون باس لریه جنوبیه نه قشقایی چندهزار ساله که لرای کهگیلویه و ممسنی این لباس رو می زنان قشقائی هرگز آرایش نمی‌کنند تنها فرق با ان چتر زلف زنهاست هنگام [ مدل چارقد لباس قشقایی ]