شلوار لی امسال چه رنگی مده

از کد موزیک
پرش به: ناوبری، جستجو

نوشته های خواندنی kianavahdati com

نوشته های خواندنی kianavahdati com

نوشته های خواندنی kianavahdati - شلوار لی امسال چه رنگی مده.

...[ويرايش]

( شلوار لی امسال چه رنگی مده ) کیانا وحدتی کنون که می روی تمام عزم لحظه های من فدای عزم لحظه های تو شبانگاه بی [ شلوار لی امسال چه رنگی مده ]