بزرگترین دانشمند معاصر جهان کیست گیل آمرد

از کد موزیک
پرش به: ناوبری، جستجو

بزرگترین دانشمند معاصر جهان کیست گیل آمرد - بزرگترین دانشمند معاصر جهان کیست گیل آمرد.

...[ويرايش]

( بزرگترین دانشمند معاصر جهان کیست گیل آمرد ) به نظر شما بزرگترین دانشمند قرن های اخیر چهی است معرفی به ترتیب حروف الفبا 1 [ بزرگترین دانشمند معاصر جهان کیست گیل آمرد ]