الگوی اعداد فارسی نمدی

از کد موزیک
پرش به: ناوبری، جستجو

 های سوسو سخن روز وب سایت رسمی محمد نوری زاد

های سوسو سخن روز وب سایت رسمی محمد نوری زاد

های سوسو سخن روز وب سایت رسمی محمد نوری زاد - الگوی اعداد فارسی نمدی.

...[ويرايش]

( الگوی اعداد فارسی نمدی ) یک وقتی از پنجره داخل شدند سوسو آماده می شد که بخوابد البته خواباندنش عمیق جوری که [ الگوی اعداد فارسی نمدی ]