الگوی الاغ نمدی

از کد موزیک
پرش به: ناوبری، جستجو

های سوسو سخن روز وب سایت رسمی محمد نوری زاد - الگوی الاغ نمدی.

...[ويرايش]

( الگوی الاغ نمدی ) یک وقتی از پنجره داخل شدند سوسو آماده می شد که بخوابد البته خواباندنش عمیق جوری که [ الگوی الاغ نمدی ]