آیا هفته اول ابان پول گندم کاران تسویه کامل میشود

از کد موزیک
پرش به: ناوبری، جستجو

استفتائات احکام خمس KHAMENEI IR بخشنامه 14 جدید درآمد accpress - آیا هفته اول ابان پول گندم کاران تسویه کامل میشود.

بخشنامه 14 جدید درآمد accpress com ...[ويرايش]

( آیا هفته اول ابان پول گندم کاران تسویه کامل میشود ) فروعات مسأله وجوب فوری در پرداخت خمس معنای فوریت در وجوب پرداخت خمس س۲۰۴ آیا پرداخت مدیرسایت پاسخ در تاريخ آبان ۸ام ۱۳۹۰ ۹ ۱۲ ب ظ ضمن عرض سلام و تشکر این مورد در بودجه [ آیا هفته اول ابان پول گندم کاران تسویه کامل میشود ]