یک میلیارد 849 میلیون ریال اعتباربرای توسعه ورزش دلفان اختصاص یافت

از کد موزیک
پرش به: ناوبری، جستجو

- یک میلیارد 849 میلیون ریال اعتباربرای توسعه ورزش دلفان اختصاص یافت.

...[ويرايش]

( یک میلیارد 849 میلیون ریال اعتباربرای توسعه ورزش دلفان اختصاص یافت ) [ یک میلیارد 849 میلیون ریال اعتباربرای توسعه ورزش دلفان اختصاص یافت ]